Stavanger-folk skal bli sunnere

Folkehelse er tema for en ny satsing i Stavanger kommune. Målet er at helsen og levekårene skal bli bedre.