Saker i kø fra de unge

De unge har mange saker har flere saker de vil ha tatt opp i bystyret.