86-åring tapte borett

Dommerfullmektig Hilde Sakariassen, Flekkefjord Tingrett, har avsagt dom i en uvanlig sak der en 86-åring tapte sin borett.