MiniStortinget i statsbudsjettet?

Strand videregående skole på Tau håper at miniStortinget blir egen post i statsbudsjettet. Hallgeir H. Langeland (SV) vil legge inn merknad der det bes om at rollespillet settes opp som fast post fra og med budsjettåret 2005.