Samtlige eldresentra mister tilskudd

Ved å kutte driftstilskuddet til de ni eldresentrene i Sandnes vilrådmannen spare drøyt fem millioner kroner årlig. Riskabofellesskap blir nedlagt om to år, og den ene halvdelen av LundeII blir stående tom til november neste år.