Domkirkens nordportal utbedres

Nordsiden av Domkirken har lenge vært i dårlig forfatning, men pågrunn av pengemangel har arbeidet ikke kommet i gang tidligere. Nåhar imidlertid Riksantikvaren og Stavanger kommune hver bevilget enmillion kroner til arbeidet. Arbeidet er svært komplisert, opplyserarkitekt Louis Kloster som leder restaureringsarbeidet av kirken.