Innbrudd i gravkapell

Uvedkommende har brutt seg inn i Soma gravkapell, antakelig natt til torsdag.