Heimevernet skal reduseres

Heimevernet i Norges skal reduseres i et betydelig antall fradagens totale styrke på 83.000 mann.