- Innvandrer-foreldre trenger informasjon

Innvandrertiltaket i Stavanger sørger for at førstegangskriminelle under 18 år ikke begår nye lovbrudd. Innvandrerforeldre opplever mangel på kontroll at at autoriteten er svekket.