Elever finner sprøytspisser i «skolegården»

Det flyter av sprøytespisser i byens parker og uteområder. Det fikk de minste elevene ved Våland skole oppleve første skoledag i sin midlertidige skolegård.