- Tar kulturarven fra elevene

Hva hadde Garborg vært uten nynorsk? Nynorsk har vært en døråpnerfor mange talenter. Nynorsk er en del av vår kulturarv, etkulturspråk. Nynorsk er språket som er felles for norske dialekter,sier Roger Lockertsen, førsteamenuensis i nordisk språkvitenskapved Høgskolen i Stavanger.