Jo mere vi er sammen . . .

I Myrveien 3 på Tasta bor alle sammen. Eldre, psykisk syke, psykisk utviklingshemmede og personer med store hjelpebehov. Det er verd et politisk besøk.