Granberg ønsker skøytebane

Når vi ber sentrumsgeneral John-Axel Granberg dagdrømme litt om hva som ville vært et ekstra løft for sentrum, kommer tanken om en kunstfrosset skøytebane fram igjen.