Ikke nok pleiere til større sykehjem

Lund sjukeheim bygges ut. Pleiere er det verre med i en av Rogalands fattigste kommuner.