Alkoholflom i bedehusbyen

Vi drikker stadig mer alkohol i Stavanger. Selv ikke trøndere og nordlendinger er like tørste som våre 40-åringer.