- Heller hotell enn hospits

Barn bør ikke bo på hospits. Som en kriseløsning bør vi heller tilby dem plass på hotell, mener flertallet av politikerne.