Sau trolig tatt av gaupe på Jæren

For første gang i moderne tid har en gaupe klart å ta livet av sau på Jæren.