Sp vil lengre opp

I sist møte i utvalg for byutvikling fikk politikerne forskerbank fordi de planlegger skoler på flate jorder; det gir ikke barna leikemuligheter, og brattere terreng vil bedre koordinasjonsevnene.