Skal bygge leiligheter på Foren

Klepp Hus AS ønsker å bygge 16 leiligheter på Stangelandforen. Eiendommen nord for krysset mellom Foren og Heigreveien har i 18 år vært regulert til kontor eller allmennyttige formål, men er ikke blitt bebygd.