Ingen mistar kontantstøtta

Sandnes-politikarane vil ikkje diskriminera familiar som får sosialhjelp i forhold til lønnsmottakarar. Kontantstøtta må gjelda likt for alle, meiner dei.