Lokalavis-samling

Landslaget for Lokalaviser (LLA) hadde landsmøte og 25 års jubileum i Stavanger i helgen. Lokalavisene samlet over 200 avismedarbeidere fra hele landet til sitt landsmøte, fest, utveksling av erfaringer og diskusjon om faglige saker. Blant annet har internett vært et sentralt tema. Lokalavisene er overbevist om at deres unike, lokale posisjon også vil være et konkurransefortrinn i bruken av nye medier.