Mer til skolene

Formannskapet og hovedutvalgene i Lund er enige om 2004-budsjettet og økonomiplan til og med 2007. Dermed behøver ikke kommunestyrets førjulsmøte å ende med koldtbord.