Ringnes spør om ølvaner

Ringnes gjennomfører en stor spørreundersøkelse for å kartlegge markedet i Rogaland. Ringnes har tapt ytterligere markedsandeler etter at Lervig lanserte sitt øl.