Smittevernlegen etterlyser undersøkelse

mittevernlege Max Jens Holm i Stavanger har ikke overveid smittefaren ved bruk av dunker til husholdningsavfall.