- Ingen taushetsløfte i Klepp-forlik

— Det er feil at me ikkje skulle kunna kommentera forliket mellommeg og Jens Sverre Knutsen offentleg, seier hovudverneombud ipoliti- og lensmannsetaten Ole Valen.