Riv og bygg med same sinn

Strandleiren ved Solastranda blei råka av tidleg alderdom. Dugnad er stikkordet for utbygginga.