Rekordtidlig grøde - normale avlinger

Sommeren er moden — med rekordtidlige og jevnt over gode avlinger av gras, poteter, grønnsaker og korn på Jæren.