- Livsviktige adressar

Ikkje alle vil finna namna på sin eigen gard i adresselistene i Hå i framtida. 24 gardsnamn er det ikkje funne plass til.