Dyretragediar er også personlege tragediar

— Ikkje gløym bøndene bak dyretragediane. Dette er normale, flinke folk som har gått på ein smell.