Skittentøyvask i arbeidsretten

Var oppsagte Eva Monica Haarr vanskelig å samarbeide med? Eller vardet forbundsledelsen som var vanskelig?