Oljenettverk for gründere

Oljehovedstaden skal bli en enda bedre kuvøse for gode forretningsideer.