- Skal få hjelp sjølv om du ikkje er fast pasient

— Legen skal gi hjelp sjølv om du ikkje er fast pasient. Han får endåtil ekstra honorar for å gi øyeblikelkeg hjelp til pasientar som han ikkje er fastlegen til, sier avdelingsdirektør Marja Lundell i Rikstrygdeverket.