Store og raske gassferjer over Boknafjorden

Trafikken på ferjene over Boknafjorden har økt med over 11 prosenthittil i år. Hver 7. bil må vente minst en ferjeavgang.