Utviding Fossanmoen-Espedalen

Ordførar Torstein Haukalid er stemt for å rusta opp og utvida den smale vegen frå Fossanmoen til Espedalen i staden for å byggja ny tunnel på strekket.