Leikeplassar spart

HÅ: Folkeprotesten har vunne fram i Hå. Leikeplassar som kommunen hadde planar om å ta til bustadtomter, forblir leikeplassar.