Kjemper for kutt i barnehageprisene

Foreldre starter nå underskriftsaksjon mot barnehagesjefen, som ikke ønsker å bruke øremerket statstilskudd til å redusere egenbetalingen i barnehager.