Den offentlige påtalemyndighet mot Stavanger Aftenblad ASA v/styrets formann

Hele dommen fra Gulating lagmannsrett: