Rasisme-spor til Sørlandet

Politiet i Gjesdal har god tro på at rasisme-saken fra Gjesdal ungdomsskole tidligere denne måneden, vil bli oppklart.