Ravnene vil ut oftere

Sist lørdag ble en person ranet i Langgata. Natteravnene var ikkepå gata den kvelden, men de har et sterkt ønske om å utvidevirksomheten.