- Ingen statlige midler før 2015

Ifølge veivesenet er det urealistisk at Staten kan bidra med penger til lokk over Motorveien de neste 10-15 årene.