Topp 21

Bompengestasjonen på Fv 443 på Forusbeen er den av de 21 bomstasjonene på Nord-Jæren som tar inn minst penger.