Ingen folketeljing i Hafrsfjord?

Medan resten av landet skal skrivast i manntalet for tida, har mange husstandar på Hafrsfjord framleis ikkje fått skjemaet. Prosjektleiaren stadfestar feilen.