Uverdig taxitur for 90-åring

— Verste jeg har opplevd, sier taxisjåfør. - SiR kan ikke behandlegamle folk slik, sier barnebarnet. - Det mest graverende tilfelletjeg kjenner til, sier sykepleier på SiR.