Har funnet beste Ryfast-trasé

Statens vegvesen mener de har funnet den optimale linjen for Ryfast-tunnelen mellom Solbakk i Strand og Hundvåg i Stavanger.