Vurderer egen vannforsyning

Ullvaren er storforbruker av vann i sin produksjon. Årsforbruket er 100.000 kubikkmeter, målt i liter: 100 millioner. Størst vannforbruk har fargeriet.