Nord-Jæren kan få felles brannvesen

Alt tyder på at det blir ett stort, interkommunalt brannvesen påNord-Jæren.