Hun er Jærens beste kåneebne

Sjå her karar! Jærens beste kåneebne er kåra. Og dei to finalistane veljer seg ikkje make etter kor mange dekar spreie-areal mannen har.