Juvåsen kan bli lagt ned

Dårlig økonomi og lite belegg kan føre til at Juvåsen Inntaksenter for rusmisbrukere blir lagt ned.