Blå Promenade og parken forseres

Byparken og Blå Promenade langs kaien skal pusses opp for millioner. Flertallet i bystyret mener sentrum er så viktig forbyens profil og identitet at de vil framskynde oppussingen.