- Utidig av Connex å true med busskaos

— Det er utidig av Connex å true busspassasjerene med rutekaos,sier Kolumbus-direktør Tor Geir Espedal.